A Hajdúdorogi Főegyházmegye (mint fenntartó)

pályázatot hirdet

a Szent Anna Görögkatolikus Görögkatolikus Bölcsődében

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére

A jogviszony jellege és időtartama: határozatlan idejű munkaviszony (3 hónap próbaidő alkalmazásával)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, heti 40 óra

A munkavégzés helye: Szent Anna Görögkatolikus Bölcsőde, 4031 Debrecen, Derék u. 93/A.

Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Várhatóan 2025. január 01-én nyíló 8 csoportos, összesen 96 férőhelyes bölcsőde gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működik majd.

A gyermekek szakszerű nevelése és gondozása érdekében az ott dolgozó kisgyermeknevelő lényeges feladataihoz tartozik:

– a gyermekek felelősségteljes gondozása – nevelése és biztonságuk biztosítása

– a szakmai szabályok és előírások szerinti munkavégzés

– pontos és naprakész adminisztráció vezetése

– folyamatos önképzés a nevelés és gondozás területén

– együttműködő kapcsolat kialakítása az intézmény munkatársaival és a szülőkkel gyermekek érdekeinek védelme érdekében.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra

 • a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,
 • a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény,
 • a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet egyes rendelkezései az irányadóak.

Amit kínálunk:

– biztos hátterű szervezetnél stabilitás

– lehetőséget, a szakmai ötleteidet megvalósítására

– támogató munkahelyi közösséget, ahol empátiával, tisztelettel és alázattal találkozol

– továbbképzéseken való részvételt,

– fejlesztő és csapatépítő tréningeket, személyes vagy teamcoachingot, lelki vezetést, hogy a lehető legtöbb támogatást megkapd a személyes jóllétedhez

Ellátandó feladatok:

 1. Gondoskodni a csecsemők és kisgyermekek alapvető szükségleteiről, mint például etetés, tisztaság, alvás és játék.
 2. Biztonságos és támogató környezetet biztosítani a gyermekek számára.
 3. A gyermekek fejlődésének megfigyelése és dokumentálása.
 4. Az egyéni fejlődési tervek kidolgozása és végrehajtása.
 5. Az életkornak megfelelő játékok és tevékenységek megszervezése.
 6. Együttműködés a szülőkkel és más szakemberekkel a gyermekek fejlődésének elősegítése érdekében.
 7. A gyermeknevelési módszerek és technikák alkalmazása a gyermekek fejlődésének elősegítése érdekében.
 8. Az egészségügyi és biztonsági előírások betartása.
 9. A gyermekfejlődési folyamatok és a gyermeknevelési módszerek alapos ismerete
 10. részvétel a rendezvények szervezésében.

Pályázati feltételek:

 • a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének II. Rész I.Alapellátások 2.1 Bölcsőde /kisgyermeknevelő pontja szerinti valamely képesítés megléte:
  • csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
  • bölcsődei szakgondozó (OKJ),
  • csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
  • csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
  • csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
  • kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
  • csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),
  • csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
  • vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, szakoktató, pedagógus szakképzettségű személy, pedagógia szakos bölcsész, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) – [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
  • egészségügyi alkalmasság
  • büntetlen előélet
  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt
  • keresztény szemlélet kialakításához elkötelezettség
  • bölcsődei ellátás iránti szakmai elkötelezettség
  • Kiváló kommunikációs és konfliktuskezelési készségek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • bölcsődei ellátás területén betöltött kisgyermeknevelői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, egészségügy és a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.
  • egyéb szakmai, módszertani ismeret megléte (pl. zenepedagógia, gyógypedagógia, zenei nevelés a bölcsődében)
  • jó szervező és kapcsolatteremtő képesség
  • lelkészi ajánlás
  • megoldás centrikus gondolkodásmód
  • csapatban történő munkavégzésre való képesség
  • önállóság, precizitás
  • kreatív, játékos személyiség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (A szakmai munkakörben foglalkoztatni kívánt személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy vele szemben nem állnak fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjába foglalt kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárás során való adatkezeléséhez
 • lelkészi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően legkorábban 2025. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóthné dr. Tőkés Margaréta gyermekvédelmi fenntartói irodavezető nyújt, a +36 30/106 1880 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hajdúdorogi Főegyházmegye címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Petőfi tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni: bölcsőde kisgyermeknevelő pályázat_Debrecen.
 • Elektronikus úton a jelentkezes@tocobolcsode.hu  e-mail címen keresztül.
 •  Személyesen a Hajdúdorogi Főegyházmegye, mint pályáztató gyermekvédelmi fenntartói irodájánál, a 4025 Debrecen, Petőfi tér 9. szám 1. emelet alatt munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 9 órától 15 óráig, pénteken 9 órától 13.30-ig.

A pályázat elbírálásnak módja, rendje:

A pályáztató az álláshely betöltésére alkalmas jelöltekkel – a döntést megelőzően – időpontot egyeztet személyes elbeszélgetés céljából. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő beszélgetésre – a pályázati feltételeknek megfeleltek közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a pályáztató szükségesnek ítéli. A munkaviszony létesítéséről a fenntartó dönt, fenntartva azon jogát, hogy indokolás nélkül teljes egészében eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást, és ismételt pályázatot írjon ki.

Debrecen.2024. 04. hó