A hivatalos beiratkozás előtt igényfelmérést végzünk arról, hogy hány család szeretné gyermekét katolikus hitelvek szerint működő intézményünkbe beíratni.
A bölcsődébe történő felvételnél előnyt élveznek a Debrecen településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülők gyermekei. A nyilatkozatot itt tölthetik le:


Ez csupán az előzetes igényfelmérést szolgálja, kitöltése nem keletkeztet beíratási és a Bölcsőde fenntartója részéről ellátási kötelezettséget. A nyilatkozat kitöltésével a bölcsődei feladatellátás megszervezését segítik elő.

Meddig lehet beküldeni a nyilatkozatot?

Az igénybejelentésüket kérjük, lehetőség szerint 2024. szeptember 30. napjáig küldjék meg a jelentkezes@tocobolcsode.hu email címre, illetve a „Nyilatkozat” személyesen a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház Gyermekvédelmi Fenntartói Irodájában (4025 Debrecen, Petőfi tér 9.) is leadható.

A későbbi időpontban meghirdetett beiratkozás során a leadott előzetesigényeket felvételi kérelemként tartjuk nyilván mindaddig, amíg nem kérik annak törlését. A felvételim kérelmek elbírálása a beiratkozási időszak után történik meg, melyről külön értesítést kapnak a szülők.


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§ (3) bekezdése szerint a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:

  • ha a gyermek mindkét szülője/törvényes képviselője munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
  • a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
  • az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
  • a védelembe vett gyermeket.

A bölcsődébe történő felvételnél előnyt élveznek a Debrecen településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülők gyermekei.